All tagged spaning

När ska du färga håret blått?

SPANING: ”Det finns en retorisk tumregel som går ut på att ju mer oroande eller omstörtande budskapet är desto mer trovärdighet får det (och desto tryggare känner vi oss) om budbäraren är propert klädd. Nyhetsuppläsare klär sig efter denna princip, så även de flesta toppolitiker.” 

I framtiden får vi fler hattar

SPANING: Interimsarbete, ”halvlånga” kontrakt och projektanställningar är en snabbt växande sektor i ett kvartalsekonomiskt, men också alltmer innovationsdrivet och snabbt omställande företagsklimat. Som all utveckling, finns både bra och dåliga inslag. Här är ett scenario jag tror på.

Inkompetensen som gör oss klokare

SPANING: Finns det någon egenskap 2016 som skapar större osäkerhet än total, oreflekterad tvärsäkerhet? Tror inte det. För vad är det egentligen för konjunktur nu – och vad beror den i så fall på? Vad är det för mode? Det finns inte som förr ETT eller få enkla svar på dessa frågor utan flera mångbottnade. 

Fördelen med att tänka bakvänt

SPANING: ”Vi har fått en värld där de snabba svaren sjunkit i värde, eftersom vem som helst kan få dem sekundsnabbt med ett knapptryck på sin allt smartare telefon. Samtidigt, och kanske som en följd av detta, är det alltfler som ser nya samband och törs ge sig på de verkligt svåra frågorna.” Denna spaning handlar om ”design thinking” och vad som skiljer vetenskapligt och kreativt tänkande.