John Mellkvist AB

PR-konsult och framtidsspanare. Har sedan 1994 haft olika roller på ett antal ledande byråer i komunikationsbranschen; Mindmakers PR, Lowe Brindfors, Brindfors Design, Hall&Cederquist Y&R, Grow, Identity Works, SWE med flera. Har uppdragsgivare i och utanför Sverige. Föreläser om trender och framtid, skriver och medverkar regelbundet i olika medier. Född 1972.

I framtiden får vi fler hattar

I framtiden får vi fler hattar

SPANING: Interimsarbete, ”halvlånga” kontrakt och projektanställningar är en snabbt växande sektor i ett kvartalsekonomiskt, men också alltmer innovationsdrivet och snabbt omställande företagsklimat. Som all utveckling, finns både bra och dåliga inslag. Här är ett scenario jag tror på.

I framtiden kommer alltfler stora konsultföretag ”specialisera sig på att bli generalister”, växa organiskt och mycket snabbt genom att istället för att anställa, attrahera och vidareförmedla kompetens åt flera olika håll – på kanske något år i taget – med konsultbolagets varumärke som kvalitetsgarant.  Arbetsgivarens roll blir ur det perspektivet mer ett slags redaktörskap för arbetskraft som kanaliseras vidare. Det kommer bli allt viktigare vad dessa stora koncerner har för värderingar och uppförandekod liksom hur detta kommuniceras, helt enkelt därför att dessa aktörers personalbesättningar kommer växa snabbare än andra, bli mer heterogena och kompetensmixade. Eftersom du som arbetstagare kommer att kunna representera olika arbetsgivare samtidigt – dina olika hattar – behöver du ha koll på vilken hatt du har på dig när, och vad den står för.

Det kan vid första stund låta lite osäkert, men jag tror tvärtom att det kommer utvecklas till en rörligare, mer anpasslig och sjösäker modell än dagens. I takt med att arbetssättet blir vanligare kommer också nya trygghetssystem tvingas fram som omger detsamma. Du kommer att kunna planeras in för olika uppdrag vid förväntade behovstoppar på olika platser, och på så vis sprida både engagemang och ”risk” över tid. En annan fördel är att du låter någon annan förhandla dina villkor med eget incitament att dessa ska vara bra (eftersom företaget du representerar skär emellan). I andra änden kommer det viktigaste incitamentet vara att hitta duktiga människor för tidsbestämda projekt. 

Givet att allt arbete egentligen är punktinsatser med skiftande intervall och att TID fortsätter att vara vår kanske viktigaste orienteringspunkt, finns en naturlig drivkraft att låta allt smartare logistiklösningar möjliggöra att vi bättre tar tillvara både årets dagar och dygnets timmar. 

Design med högre mål

Design med högre mål

Liberalernas nya symbol: Vad gör du om din nya logotyp visar sig likna en…?

Liberalernas nya symbol: Vad gör du om din nya logotyp visar sig likna en…?