John Mellkvist AB

PR-konsult och framtidsspanare. Har sedan 1994 haft olika roller på ett antal ledande byråer i komunikationsbranschen; Mindmakers PR, Lowe Brindfors, Brindfors Design, Hall&Cederquist Y&R, Grow, Identity Works, SWE med flera. Har uppdragsgivare i och utanför Sverige. Föreläser om trender och framtid, skriver och medverkar regelbundet i olika medier. Född 1972.

Inkompetensen som gör oss klokare

Inkompetensen som gör oss klokare

Finns det någon egenskap 2016 som skapar större osäkerhet än total, oreflekterad tvärsäkerhet? Tror inte det. För vad är det egentligen för konjunktur nu – och vad beror den i så fall på? Vad är det för mode? Det finns inte som förr ETT eller få enkla svar på dessa frågor utan flera mångbottnade dito. Det blir allt svårare att tyda samtidens såväl krängningar som U-kurvor. Vi ser varje dag bevis för att flera sätt att tolka verkligheten kan samexistera. Ett ökande informationstryck gör oss både mer informerade samt mer kapabla att se mönster och driva teser. Sanningarna blir fler i en tid då allt kan motsägas. Det är i grunden någonting bra, men samtidigt också betydligt mer krävande. Det är därför förtroende och ledarskap idag lättare formas genom rimliga resonemang med både pros och cons, snarare  än ”säkra besked” utan sådana.

Det var garanterat lättare att vara tvärsäker förr i tiden, när chansen att få dö oemotsagd var så mycket större och risken för att någon skulle rota fram den där dammiga boken och granska premisserna för din så stadiga hållning var så försvinnande liten. På kort tid har vi genom kanaler som denna – och utan att kanske tänka på det – blivit ansvariga utgivare. Ett allt tyngre ansvar att bära eftersom risken att bli motbevisad eller uthängd blivit så mycket större. Fakta kan kollas upp på några sekunder, källors trovärdighet blir allt viktigare och antalet viralgranskare ökar. Det är i sig bra. En uppenbar risk dock som denna öppna verklighet för med sig, är att oron för hård kritik gör att förslag och idéer inte vågar prövas löpande i vardagen. Det är i sig mindre bra.

Tankar som tänks i öppen dager och som möter verkligheten utan facit har alltid varit en förutsättning för banbrytande innovation. Rätt hanterad är detta en sund okunskap, en inkompetens som gör oss klokare. En förutsättning dock, är att just se det så – vilket ställer högre krav på en tillåtande hållning gentemot misstag och blunders. Både egna och andras. Resonemang behöver hela tiden prövas, lite som jag försöker göra här och nu.

Inom vetenskapen har misstaget alltid varit en naturlig del av arbetsprocessen. Glödlampans uppfinnare Thomas Edison lär ha sagt: ”Jag har inte misslyckats, jag har bara upptäckt tio tusen sätt som inte fungerar.” Det är både ett vackert citat och en inspirerande inställning till misstag som idag behövs mer än någonsin.

Det ofullkomliga förändrar designen

Det ofullkomliga förändrar designen

Skriv ger driv!

Skriv ger driv!