All in Artikel

I framtiden får vi fler hattar

SPANING: Interimsarbete, ”halvlånga” kontrakt och projektanställningar är en snabbt växande sektor i ett kvartalsekonomiskt, men också alltmer innovationsdrivet och snabbt omställande företagsklimat. Som all utveckling, finns både bra och dåliga inslag. Här är ett scenario jag tror på.

TIPS & RÅD: Arbetsmarknaden blir alltmer rörlig och som individ behöver du både vidga ditt nätverk och göra ett bra intryck vilket sammantaget ger fler möjliga vägar framåt. Jag är besjälad av att göra varumärkesarbetet enklare för alla hårt arbetande företagare därute.