All tagged trend

Design med högre mål

SPANING: ”Att ha ett syfte är också att få en inspirerande riktning och design blir sättet att kommunicera denna. Att stå för något moraliskt viktigt gör också en stark och tydlig identitet mer effektiv.” Min senaste krönika i Magasinet Rum Design handlar om hur design blir ett effektivt verktyg för att kommunicera högre syften och möjliggöra för stora förändringar att bli verklighet.

Fördelen med att tänka bakvänt

SPANING: ”Vi har fått en värld där de snabba svaren sjunkit i värde, eftersom vem som helst kan få dem sekundsnabbt med ett knapptryck på sin allt smartare telefon. Samtidigt, och kanske som en följd av detta, är det alltfler som ser nya samband och törs ge sig på de verkligt svåra frågorna.” Denna spaning handlar om ”design thinking” och vad som skiljer vetenskapligt och kreativt tänkande.