All tagged johnmellkvist

Fördelen med att tänka bakvänt

SPANING: ”Vi har fått en värld där de snabba svaren sjunkit i värde, eftersom vem som helst kan få dem sekundsnabbt med ett knapptryck på sin allt smartare telefon. Samtidigt, och kanske som en följd av detta, är det alltfler som ser nya samband och törs ge sig på de verkligt svåra frågorna.” Denna spaning handlar om ”design thinking” och vad som skiljer vetenskapligt och kreativt tänkande.