All tagged design

Design med högre mål

SPANING: ”Att ha ett syfte är också att få en inspirerande riktning och design blir sättet att kommunicera denna. Att stå för något moraliskt viktigt gör också en stark och tydlig identitet mer effektiv.” Min senaste krönika i Magasinet Rum Design handlar om hur design blir ett effektivt verktyg för att kommunicera högre syften och möjliggöra för stora förändringar att bli verklighet.

Liberalernas nya symbol: Vad gör du om din nya logotyp visar sig likna en…?

SPANING: ”Att skapa en ny logotyp för ett politiskt parti är ingen tacksam uppgift när det finns sociala medier. Om alla nya logotyper numera genomgår ett stålbad genom att vid lansering jämföras med andra, redan existerande, så tenderar politiska symboler av lätt förstådda skäl att få utstå mer ”dirty campaigning” när de offentliggörs.” Analys av uppståndelsen runt Liberalernas nya partisymbol.